Start a conversation

Release notes

 • Release notes Castor SMS juni 2019 - versie 2019.12

  Dinsdag 18 juni 2019 Aanpassingen: Site management: Het is vanaf nu mogelijk om de deelnemende centra die aan een studie toegevoegd kunnen worden te beheren vanuit het Instituten menu.  Het is vanuit ...

 • Release notes Castor SMS juni 2019 - versie 2019.11

  Dinsdag 4 juni 2019 Aanpassingen: Nieuwe externe gebruikers kunnen vanaf nu direct aangeven waarom zij toegang willen hebben tot Castor SMS. De reden wordt weergegeven in de automatische e-mail naar d...

 • Release notes Castor SMS mei 2019 - versie 2019.10

  Dinsdag 21 mei 2019 Aanpassingen: Multicenter: In het Deelnemende centra tabblad zijn de volgende velden toegevoegd: Startdatum Einddatum Beoogd inclusie aantal Huidig inclusie aantal Taken: De opmaak...

 • Release notes Castor SMS mei 2019 - versie 2019.9

  Dinsdag 7 mei 2019 Aanpassingen: Bulk acties voor documenten: Het is vanaf nu mogelijk om in het Documenten tabblad bulk acties door te voeren middels de 'Bulk acties' knop. Op deze manier kan bijvoor...

 • Release notes Castor SMS april 2019 - versie 2019.8

  Woensdag 17 april 2019 Aanpassingen: Documenten: Vanaf nu wordt er een onderscheid tussen het normaal verwijderen en het definitief verwijderen van een document. Een nieuwe map Verwijderde documenten ...

 • Release notes Castor SMS april 2019 - versie 2019.7

  Dinsdag 2 april 2019 Aanpassingen: Amendementen tabblad van een studie: De datum goedkeuring toetsende commissie (METC/CCMO) is vanaf nu ook aanpasbaar voor niet-Admins; Een nieuw veld om de datum van...

 • Release notes Castor SMS maart 2019 - versie 2019.6

  Dinsdag 19 maart 2019 Aanpassingen: Amendementen: Vanaf nu kan elk type document toegevoegd worden aan een amendement. Dit gebeurd middels dezelfde workflow als in het Documenten tabblad. De documente...

 • Release notes Castor SMS maart 2019 - versie 2019.5

  Dinsdag 5 maart 2019 Aanpassingen: Rollen en rechten: Gebruikers met een User rol kunnen vanaf nu: geen bestanden uit het Documenten tabblad van een studie verwijderen; geen amendementen uit het Amend...

 • Release notes Castor SMS februari 2019 - versie 2019.4

  Vrijdag 22 februari 2019 Aanpassingen: Aanpassingen Studies menu: Favoriete studies - Middels de rechtermuisknop is het mogelijk om een studie als favoriet aan te merken. De favoriete studies worden g...

 • Release notes Castor SMS februari 2019 - versie 2019.3

  Dinsdag 5 februari 2019, versie 2019.3 Aanpassingen: Templates voor brieven: Vanaf nu kunnen algemene templates voor brieven met Castor variabelen toegevoegd worden aan het systeem. Bij het downloaden...