Start a conversation

Voor ondersteunende/faciliterende diensten

  • Een goedkeuringsaanvraag beheren

    Wat is een goedkeuringsaanvraag? Een goedkeuringsaanvraag is een verzoek aan een partij/dienst om een akkoord te geven. Denk hierbij aan een akkoord van een jurist, financial controller, privacy desku...

  • Een offerte aanvraag beheren door deelnemende/ondersteunende afdeling

    Wat is een offerte aanvraag? Studies kunnen gebruik maken van een deelnemende/ondersteunende afdeling. Deze kunnen toegevoegd worden aan een studie. De deelnemende afdelingen zijn gekoppeld aan een ge...