Start a conversation

Voor ondersteunende/faciliterende diensten

  • Een goedkeuringsaanvraag beheren

    Wat is een goedkeuringsaanvraag? Een goedkeuringsaanvraag is een verzoek om een akkoord te geven. Denk hierbij aan een akkoord van een jurist, financial controller, privacy deskundige of een medisch h...

  • Een offerte aanvraag beheren door deelnemende/ondersteunende afdeling

    Wat is een offerte aanvraag? Studies kunnen gebruik maken van een deelnemende/ondersteunende afdeling. Deze kunnen toegevoegd worden aan een studie. De deelnemende afdelingen zijn gekoppeld aan een ge...