Start a conversation

Voor onderzoeksmedewerkers

 • Aanmaken nieuwe studie

  Castor SMS ondersteunt het wetenschapsbureau en de onderzoeker bij het indienings- en goedkeuringsproces van studies.  Toevoegen van een nieuwe studie: Ga naar het Studies menu (hier worden de studies...

 • Het indienen van een studie

  Het indienen van een studie, bij bijvoorbeeld het wetenschapsbureau of raad van bestuur, gaat middels het tabblad Controle en indienen. Hier wordt de huidige status van de studie weergegeven en welke ...

 • Het toevoegen, bekijken, downloaden, archiveren en verwijderen van documenten

  Toevoegen van een of meerdere documenten Ga naar het Studies menu; Open een studie; Ga naar het Documenten tabblad;  Klik  op Upload document en selecteer één of meerdere documenten;  Vul per document...

 • Het toevoegen van gebruikers aan het studieteam

  Andere gebruikers kunne toegang krijgen tot de studie door hen toe te voegen aan het studieteam.  Het toevoegen van een gebruiker Ga naar het Studies menu; Open de studie; Ga naar het Studie team tabb...

 • Het versturen van een offerte aanvraag aan en deelnemende/ondersteunende afdeling of dienst

  In het tabblad Deelnemende afdelingen worden de deelnemende/ondersteunende afdelingen of diensten van de studie toegevoegd. Dit biedt een inzicht in het aantal verrichten die de afdeling specifiek voo...

 • Multicenter - het toevoegen van een deelnemend centrum

  Bij multicenter studies kunnen de deelnemende centra geregistreerd worden. Dit kan alleen indien de studie is aangemerkt als Multicenter, verrichtend centrum. Toevoegen deelnemend centrum: Ga naar het...

 • Het toevoegen en indienen van een amendement

  De aanpassingen die na de goedkeuring worden doorgevoerd kunnen in de het 'Amendementen' tabblad bijgehouden worden.  Het toevoegen van een amendement: Ga naar het Studies menu; Open de studie; Ga naa...

 • Het toevoegen van inclusies, voortgangsrapportages en eindrapportages

  Het bijhouden van inclusies, voorgangs- en  eindrapportages worden toegevoegd in het tabblad Studie voortgang. Dit tabblad wordt pas zichtbaar zodra de studie het indieningsproces heeft doorlopen en g...

 • Het toevoegen van monitors en monitorvisites

  Het tabblad Monitors biedt een overzicht van de monitors en de monitorvisites. Middels de start- en stopdatum van de monitor wordt inzichtelijk wanneer de monitor toegang dient te krijgen in het EPD. ...

 • Het toevoegen van factuuradressen

  In het Factuuradressen tabblad kunnen alle factuuradressen van de studie worden bijgehouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de sponsor(s) en subsidie verstrekkers. Overal waar in Castor SMS wordt gevra...