Start a conversation

Algemeen

 • Registreren van je account

  Met een Castor account kun je zowel inloggen in Castor EDC (Electronic Data Capture) als in Castor SMS (Study Management System). Heb je al een Castor account? Je kunt dan direct inloggen. Heb je nog ...

 • Eerste gebruik van Castor SMS (aanmaken profiel)

  Elk ziekenhuis/instituut heeft een Castor SMS omgeving met een eigen webpagina/URL. Om de demo versie van Castor SMS te bekijken ga je naar: demo.castorsms.com, je kan inloggen met je Castor account. ...

 • Algemene functionaliteiten van Castor SMS

  Dit artikel behandelt een aantal basis functionaliteiten van Castor SMS. Persoonlijk menu: Open het menu door op het pijltje naast je gebruikersnaam te klikken. Taalinstellingen: Klik op deze knop om ...

 • Het algemene studies overzicht

  Het Studies menu geeft een overzicht van jouw studies. Dit menu bestaat uit 3 tabbladen: Alle studies (A), Favoriete studies (B) en Laatst geopende studies (C). A. Alle studies: Hier worden alle studi...

 • Het aanmaken en beheren van taken

  Het Taken menu biedt een weergave van de taken (actiepunten). De studie gerelateerde taken worden ook in het Taken tabblad van een studie weergegeven. De taken functionaliteit biedt de volgende mogeli...

 • Overzicht veranderingen via audit trail

  De veranderingen binnen Castor SMS worden bijgehouden in de audit trail. De audit trail is op twee plekken beschikbaar: 1. Het Audit trail menu in het algemene overzicht In het algemene overzicht word...

 • Exporteren van studiegegevens

  De gegevens in Castor SMS kunnen gemakkelijk naar een Excel bestand geëxporteerd worden. Ga via het algemene Studies menu naar de 'Export' knop en kies de gewenste export functie. Een van de voorgedef...

 • Het automatisch genereren van een brief

  Admin gebruikers van het instituut kunnen templates voor brieven toevoegen met daarin Castor SMS studievariabelen. Bij het downloaden van een brief template vanuit een studie worden de waardes van de ...

 • Link een studie aan Castor EDC

  Het is mogelijk om Castor EDC studies te linken aan Castor SMS studies. Hierbij worden gegevens vanuit Castor EDC getoond in Castor SMS. Het gaat hier om de instituut ID's, instituut namen en aantal r...

 • Visueel overzicht middels het dashboard

  Het dashboard geeft een eenvoudig en snel overzicht. Het dashboard biedt twee weergaven:  Goedkeuringsaanvragen Amendementen  Let op: de toegang tot de weergaven in het dashboard is afhankelijk van je...