Start a conversation

Release notes Castor SMS January 2021 - version 2021.1

For English see below

Donderdag 28 januari 2021

Aanpassingen:

 • Goedkeuringsaanvragen: De "Indienen & Opslaan" knop is nu altijd gedeactiveerd voor gebruikers met een Admin rol en een rol die gelinkt is aan een goedkeuringsaanvraag. Hierdoor wordt voorkomen dat een goedkeuringsaanvraag weer opnieuw wordt ingediend terwijl deze eigenlijk op een andere status opgeslagen moet worden.
 • Documenten/TMF:
  • xml bestanden worden vanaf nu ook ondersteund om toegevoegd te worden aan een studie
  • "I2. Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)" is toegevoegd als type document in de CCMO structuur

Thursday January 28, 2021

Changes:

 • Approval requests: The "Save & Submit" button is no longer available for Admin users and user with a role that is linked directly to an approval request. This is to prevent that approval requests are accidentally getting submitted again.
 • Documents/TMF: File format xml are now supported

SMS_Release_certificate_20211.pdf

 1. 486 KB
 2. View
 3. Download
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments