Start a conversation

Release notes Castor SMS September 2020 - version 2020.18

For English see below

Dinsdag 8 september 2020

Aanpassingen:

 • In het Gebruikersmenu zijn de filters aangepast:
  • De filters hebben een nieuw uiterlijk gekregen en zijn te vinden middels de 'Filter' knop. 
  • De volgende filters zijn nieuw toegevoegd:
   • Instituut
   • Afdeling
   • Functie
   • Rol
 • Bij monitorvisites kan meer informatie geregistreerd worden door twee nieuwe toevoegingen:
  • Het deelnemende centrum (dit wordt alleen zichtbaar indien er deelnemende centra zijn);
  • De locatie van de visite. 
 • Deelnemende centra: Het land van het deelnemende centrum wordt weergegeven in het overzicht. 

Bug fixes:

 • De herinnering aangaande de vervaldatum van een GCP certificaat werd na ook 6 maanden na de vervaldatum verstuurd, dit is hersteld.
 • Inactieve gebruikersaccounts activeren geen automatische notificaties en horen deze ook niet te ontvangen. In een bepaald scenario konden inactieve gebruikersaccounts evengoed notificaties activeren, dit is opgelost.Tuesday September 8, 2020

Changes:

 • The filters in the Users menu are updated:
  • The filters are moved to the 'Filter' side menu. 
  • The following filters are added:
   • Institute
   • Department
   • Function
   • Role
 • It is possible to register more monitor visit details due to two additions:
  • The concerning site;
  • The location. 
 • The country of the participating site is showing in the overview. 


Bug fixes:

 • The GCP reminders for upcoming due dates were also send 6 months after the expiry date, instead of only 6 months before the expiry date. This issue is solved.
 • Inactive user accounts should not trigger and receive automatic notifications. This did not work properly in a specific scenario, this has been fixed now.SMS_Release_certificate_2020.18.pdf

 1. 466 KB
 2. View
 3. Download
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments