Start a conversation

Release notes Castor SMS August 2020 - version 2020.17

For English see below

Dinsdag 25 augustus 2020

Aanpassingen:

 • In het Gebruikersmenu is het nu mogelijk om gebruikers te selecteren. Op deze manier is het mogelijk om in één keer meerdere gebruikers te deactiveren.
 • De kolomopties 'Aantal te includeren proefpersonen in dit ziekenhuis' en 'Wordt deze studie gefinancierd' zijn toegevoegd aan het algemene Studies overzicht.


Aanpassingen aangaande eTMF*:

 • Een studie overstijgend documentenoverzicht is toegevoegd. In dit overzicht kan via de filter en zoekbalk naar documenten gezocht worden. Het zoeken via de zoekbalk gebeurd ook op de inhoud van documenten. 

* TMF/ISF is een nieuw product en zit in een pilot fase en is alleen beschikbaar op aanvraag.  Wil je meer informatie over  eTMF ? Neem contact op via support@castorsms.com


Tuesday August 25, 2020

Changes:

 • The Users overview now supports bulk actions. This enables Admins to deactivate multiple users in one go.
 • The following columns have been added to the general Studies overview: 'Number of patients to include in this hospital' and 'Is this study being funded'.


Changes related to the eTMF*:

 • A general documents overview across all studies has been implemented. This overview also supports searching by file and content.  

* The TMF product is in a pilot phase and only available upon request. Do you want to learn more? Please get in touch with us via support@castorsms.com
Release_Certificate_SMS_2020.17.pdf

 1. 132 KB
 2. View
 3. Download
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments