Start a conversation

Release notes Castor SMS June 2020 - version 2020.11

For English see below

Woensdag 3 juni 2020

Aanpassingen:

  • Bij het exporteren van de actieve documenten in een e-mail of brief wordt bij de versievoering van het document nu zowel versienummer als versiedatum weergegeven.

Wednesday June 3, 2020

Changes:

  • Besides the version number, also the version date is exported in the active documents variables (email templates and templates for letters).
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments