Start a conversation

Release notes Castor SMS May 2020 - version 2020.10

For English see below

Dinsdag 19 mei 2020

Aanpassingen:

 • Export
  • Rapportage 'Inclusie aantallen' is toegevoegd, deze rapportage geeft inzage in de inclusie aantallen.
  • In rapport rapportage 'Overzicht RvB' wordt weergegeven hoeveel dagen een studie op een bepaalde status heeft gestaan. Vanaf nu worden ook het aantal dagen berekend als de studie nog steeds op de betreffende studiestatus staat.
 • Notificaties: De e-mail variable 'Status amendement' is toegevoegd aan de notificaties en kan gebruikt worden middels {{ amendmentStatus }}

Aanpassingen aangaande TMF module*:

 • Het icoon voor de verplichte document typen is verbeterd :
 • Het is vanaf nu mogelijk om meerdere documenten toe te voegen via de upload functie van een folder.

* De TMF/ISF module zit in een pilot fase en is alleen beschikbaar op aanvraag.  Wil je meer informatie over de TMF module? Neem contact op via support@castorsms.comTuesday May the 19th, 2020

Changes:

 • Export
  • Report 'Inclusion numbers' is added which gives an overview of the inclusion numbers.
  • The report 'Board of Directors' shows the time in days studies have been in specific study statuses. A new calculation is implemented which allows to also calculate the days when the study is still standing on a specific study status.
 • Notifications: The email variable 'Amendment status' is added to the notifications and can be used via {{ amendmentStatus }}

Changes related to the TMF module*:

 • The icon for the required document type is improved:
 • Previously only one file upload was supported when uploading a file via a folder. Now, multiple file upload is supported when uploading a file via a folder. 

* The TMF module is in a pilot phase and only available upon request. Do you want to learn more? Please get in touch with us via support@castorsms.com

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments