Start a conversation

Release notes Castor SMS May 2020 - version 2020.9

For English see below

Woensdag 6 mei 2020

Aanpassingen:

 • Goedkeuringsaanvragen:
  • Alle goedkeuringsaanvraag statussen zijn nu gelinkt aan interne SMS statussen. Dit maakt het mogelijk om voor elke SMS omgeving andere statussen in te stellen voor de goedkeuringsaanvragen, terwijl de gerelateerde automatische notificaties en dashboard blijven werken. Dit zijn de interne SMS statussen:
   • Inactief
   • Open
   • On-hold
   • Afgerond
  • De volgende notificatie gebeurtenissen worden nu geactiveerd aan de hand van de interne SMS statussen:
   • Goedkeuringsaanvraag ingediend > gelinkt aan de interne SMS status 'Open'
   • Goedkeuringsaanvraag goed- of afgekeurd > gelinkt aan de interne SMS status 'Afgerond'
   • Herinnering open goedkeuringsaanvraag > gelinkt aan de interne SMS status 'Open'
  • Een nieuw notificatie gebeurtenis "Goedkeuringsaanvraag inactief" is toegevoegd. Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een goedkeuringsaanvraag in een status wordt gezet die gelinkt is aan de interne SMS status 'Inactief'.
 • Documenten: De volgende twee velden zijn toegevoegd:
  • Begindatum
  • Einddatum 

Aanpassingen aangaande TMF module*:

 • Bij het klikken op een document wordt een zij-menu geopend. Dit zij-menu geeft een toegang tot de meta data van het document. De meta data kan op deze manier snel bekeken en bewerkt worden.  

* De TMF/ISF module zit in een pilot fase en is alleen beschikbaar op aanvraag.  Wil je meer informatie over de TMF module? Neem contact op via support@castorsms.com


Wednesday May 6, 2020

Changes:

 • Approval requests:
  • All approval request statuses are now linked to internal SMS statuses. This allows the different SMS installs to have custom approval request statuses without interfering with the related notifications and dashboard. These are the internal SMS statuses:
   • Inactive
   • Open
   • On hold
   • Closed
  • The following notification events are now getting triggered by the internal SMS statuses:
   • Approval request submitted > linked to internal SMS status 'Open'
   • Approval request (not) approved > linked to internal SMS status 'Closed'
   • Study approval request pending reminder > linked to internal SMS status 'Open'
  • A new notification event "Approval request inactive" is added. This event is getting triggered when an approval request status is set to a custom status that is linked to internal SMS status 'Inactive'.
 • Documents: The following two fields are added:
  • Effective date
  • Expiry date 


Changes related to the TMF module*:

 • When clicking on a document, a side-menu opens that lists the meta data of that document. This is an easy way to quickly view and edit the meta data. 

* The TMF module is in a pilot phase and only available upon request. Do you want to learn more? Please get in touch with us via support@castorsms.com


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments