Start a conversation

Release notes Castor SMS April 2020 - version 2020.7

For English see below

Dinsdag 5 april 2020

Aanpassingen:

 • Een snelheidsverbetering is doorgevoerd waardoor het laden van de studies veel sneller gaat.
 • Bij de studiestatus "On hold" kan een reden hiervoor aangegeven worden. (Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen de studies die on hold zijn gegaan wegens het coronavirus). 
 • Goedkeuringsaanvragen:
  • Voorheen werd bij het toevoegen van een goedkeuringsaanvraag deze ook direct ingediend. Vanaf nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen het aanmaken van een goedkeuringsaanvraag en het actief indienen van een goedkeuringsaanvraag. 
  • De automatische e-mail die normaal werd geactiveerd bij het aanmaken van een goedkeuringsaanvraag wordt nu geactiveerd bij het indienen van een goedkeuringsaanvraag.Tuesday 6th of April, 2020

Changes:

 • Speed improvements for study retrieval have been implemented.
 • A reason field is added when the study status is set to "On hold". (This can be helpful in distinguish the the studies that are on hold because of the corona virus). 
 • Approval requests:
  • Previously, when adding an approval request to a study, this request was also directly submitted. Now, a distinction is made between adding an approval request and actively submitting an approval request.
  • The automatic email event that was triggered after adding an approval request to a study is now getting activated after submitting an approval request.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments