Start a conversation

Release notes Castor SMS februari 2020 - versie 2020.4

For English see below

Dinsdag 25 februari 2020

Aanpassingen:

 • GCP/BROK:
  • Veld "Certificaat geldig tot" is toegevoegd aan het gebruikersprofiel. Bij het invullen van de datum behalen certificaat wordt automatisch 3 jaar bij de datum behalen certificaat opgeteld en ingevuld in dit nieuwe veld.  
  • De GCP/BROK herinneringen (e-mails en taken) worden nu niet meer standaard na 4 jaar na behalen certificaat geactiveerd. De herinneringen worden nu verstuurd op basis van de datum in dit nieuwe "Certificaat geldig tot" veld.
  • Indien een GCP zonder officieel certificaat is verlopen dan wordt het gekleurde bolletje rood weergegeven. Voorheen was dit oranje.
 • Documenten tabblad:
  • Een filter voor document type is toegevoegd. 
 • Amendementen tabblad:
  • Bij geneesmiddelenonderzoek kan aangegeven worden of het om een substantieel of niet-substantieel amendement gaat. 
  • De optie 'Wacht op antwoord onderzoeker' is toegevoegd als nieuw status. In deze status kan het amendement bewerkt worden door de onderzoeker.
 • Instituten menu:
  • Twee nieuwe filters zijn toegevoegd: Naam en Type

Tuesday 28th of February, 2020

Changes:

 • GCP certificate:
  • Field "Expiring date certificate" is added to the user profile. 
  • The reminder notifications (emails and tasks) are no longer getting triggered 4 years after the latest certification date, but are getting triggered by the date in the "Expiring date certificate" field.
 • Documents tab:
  • A filter for Document type is added. 
 • Amendments tab:
  • For studies with a medicinal product (GCP), it is now possible to state whether the amendment is substantial or non-substantial. 
  • Amendment status 'Waiting on investigator' is added.
 • Institutes menu:
  • Filters for Institute name and Institute type are added.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments