Start a conversation

Release notes Castor SMS februari 2020 - versie 2020.3

For English see below

Dinsdag 11 februari 2020

Aanpassingen:

 • Notificaties:
  • De volgende e-mail variabelen zijn toegevoegd aan de gebeurtenis "Monitorvisite toegevoegd":
   • Uitvoerende monitor - {{ executing_monitor }}
   • Visite datum - {{ visitDate }}
   • Type monitorvisite - {{ visitType }}
  • De e-mail voor gebeurtenis "Studie goedgekeurd RvB" kan nu ook verstuurd worden naar gebruikers met een bijbehorende deelnemende afdelingsrol.
 • Instituten menu:
  • Een nieuw veld is toegevoegd waarin de website van het instituut vermeld kan worden. Middels het link-icoon kan wordt de pagina in een nieuw browser tabblad geopend. 
 • Templates voor brieven:
  • De volgende variabelen zijn toegevoegd en vanaf nu beschikbaar om gebruikt te worden:
   • Externe toegang EPD nodig - ${externalEprAccess}
   • Datamanagement systeem - ${dataManagementSystem}
   • Type proefpersonen - ${testSubjectsType}
   • Plek opslag studiedocumenten tijdens uitvoer - ${documentStorageLocation}
 • Account registratie: De Terms of Use moeten vanaf nu door nieuwe Castor gebruikers actief geaccepteerd worden middels een checkbox.
 • Dashboard:  Een filter voor Status is toegevoegd aan de Lijst weergave voor Amendementen.
 • Documenten: SPSS bestanden (.dat, .sav en .sps) worden vanaf nu ook ondersteund. 

Tuesday 11th of February, 2020

Changes:

 • Notifications:
  • The following email variables are added to event "Monitor visit added":
   • Executing monitor - {{ executing_monitor }}
   • Visit date - {{ visitDate }}
   • Monitoring visit type - {{ visitType }}
  • The email for event "Study submission board accepted" can now also be send to user(s) with a related participating department role.
 • Institutes menu:
  • A new field is added to collect the web page of the institute. The page can be visited by using the link-icon; a new browser tab will open.
  • Field label "House number" is changed into "Street number" 
 • Templates for letters:
  • The following SMS variables are added and available for use:
   • External EPR access required - ${externalEprAccess}
   • Data management system - ${dataManagementSystem}
   • Type of participants - ${testSubjectsType}
   • Document storage during study - ${documentStorageLocation}
 • Account registration: From now on, new Castor users must actively agree with the Terms of Use.
 • Dashboard: A filter for Amendment status is added in the List view for Amendments.
 • Documents: SPSS format files (.dat, .sav, and .sps) are also supported for file upload. 
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments