Start a conversation

Release notes Castor SMS januari 2020 - versie 2020.1

For English see below

Dinsdag 14 januari 2020

Aanpassingen:

 • Dashboard menu:
  • Een grafiek die het aantal ingediende amendementen weergeeft is toegevoegd
  • Het is mogelijk om individuele grafieken te downloaden (exporteren) in een png bestand
  • Audit trail log "Dashboard bekeken" is toegevoegd
 • Documenten tabblad:
  • De maximale grootte van bestanden is verhoogd van 25 MB naar 50 MB
  • Bestanden in mp4 formaat worden nu ook ondersteund
  • De bestandsnaam wordt automatisch in het Titelveld geïmporteerd 
 • De variabelen Studie afkorting, Afdeling en (Lokale) hoofdonderzoeker zijn toegevoegd aan export rapport 'ACW rapportage'
 • Een vernieuwd Castor logo is toegevoegd op de login, registratie en password reset pagina's

Bug fixes:

 • In een bepaald scenario werd de registratie e-mail niet opnieuw verstuurd zodra een gebruiker met een niet geactiveerd account een password reset aanvraagt.


Update donderdag 16 januari, versie 2020.1.1 

 • De e-mails vanuit Castor SMS worden niet meer automatisch als urgent gemarkeerd.
 • In sommige scenario's was het niet mogelijk om een cv aan een gebruikersprofiel toe te voegen, dit is verholpen. 

Tuesday 14th of January, 2020

Changes:

 • Dashboard menu:
  • A chart reflecting the number of submitted amendments is added
  • Individual charts can be downloaded (exported) in a png format
  • Audit trail event "Dashboard viewed" is added
 • Documents tab page:
  • The maximum file size is increased from 25 MB to 50 MB
  • mp4 files are also supported
  • The file name is automatically imported in the Title field 
 • Variables Abbreviation, Department and (Local) principal investigator are added to the 'ACW meeting report' export
 • A new Castor logo is added on the login, register and password reset pages

Bug fixes:

 • When requesting a password reset email as an inactive user, the account activation email was not always send, this is fixed now


Update Thursday January the 16th, versie 2020.1.1 

 • The emails from Castor SMS are not automatically marked anymore as urgent.
 • In some scenarios, it was not possible to add a resume to a user profile, this is fixed.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments