Start a conversation

Release notes Castor SMS november 2019 - versie 2019.22

Dinsdag 12 november 2019

Aanpassingen:

  • Apparatuur: In het Instituten menu kan per instituut de apparatuur (MRI, DXA) geregistreerd worden.
  • Notificaties: Notificatie gebeurtenis 'Herinnering toevoegen startdatum nWMO' is toegevoegd.

Bug fixes:

  • Gebruikers menu: Bij het toevoegen van een gebruiker die al was toegevoegd bleef SMS laden in plaats van dat er een foutmelding werd getoond. Dit is verholpen.
  • Studie team tab: Speciale characters (zoals: ' - ") worden weer juist weergegeven.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments