Start a conversation

Release notes Castor SMS oktober 2019 - versie 2019.21

Woensdag 30 oktober 2019

Aanpassingen:

  • Amendementen: Kolom 'Ingediend op' is toegevoegd aan het Amendementen tabblad.
  • Audit trail: Het openen van het Gebruikers menu wordt vanaf nu weergegeven in de audit trail.
  • Export: Type CRF systeem is toegevoegd aan de export rapporten "Overzicht voor Raad van Bestuur" en "Overzicht bureau wetenschap".
  • Instituten: Er kunnen nu meerdere opties geselecteerd worden bij het veld "Instituut type".

Bug fixes:

  • Op enkele plekken in het systeem werden speciale characters niet goed weergegeven, dit is nu opgelost.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments