Start a conversation

Release notes Castor SMS oktober 2019 - versie 2019.20

Dinsdag 15 oktober 2019

Aanpassingen:

  • Optie "DCRF" is toegevoegd in de optiegroep met toetsende commissies;
  • Veld "Site ID/nummer" is toegevoegd in het tabblad voor 'Deelnemende centra'.

Bug fixes:

  • De lijst met actieve documenten bij het downloaden van een template wordt weer in de juiste styling (lettertype, grootte) weergegeven;
  • Optiegroep "Risicoclassificatie medisch hulpmiddel" wordt weer getoond.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments