Start a conversation

Release notes Castor SMS september 2019 - versie 2019.18

Dinsdag 17 september 2019

Aanpassingen:

  • Documenten: Het definitief verwijderen van studiedocumenten kon eerst alleen één voor één. Nu is hier een bulk actie voor toegevoegd waardoor meerdere studiedocumenten in één keer definitief verwijderd kunnen worden.
  • Als voorbereiding op de integratie met Castor EDC wordt het 'Studie voortgang' tabblad nu ook getoond bij studies die nog niet door de RvB zijn goedgekeurd.
  • Audit trail: Het audit trail event 'Gebruiker geopend' is toegevoegd voor wanneer een gebruiker vanuit het 'Gebruikers' menu wordt geopend.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments