Start a conversation

Release notes Castor SMS september 2019 - versie 2019.17

Woensdag 4 september 2019

Aanpassingen:

 • Templates:
  • Het is vanaf nu mogelijk om opsommingstekens toe te voegen bij de lijst met geëxporteerde actieve documenten;
  • Middels de variabele ${currentDate} wordt de datum waarop de template wordt aangemaakt/gedownload weergegeven.
 • Notificaties:
  • De herinnering gebeurtenissen die meerdere malen geactiveerd kan worden maken nu slechts eenmalig een taak aan om duplicaties van dezelfde taak te voorkomen. De e-mails worden wel nog steeds meerdere malen geactiveerd.
 • Audit trail: De volgende zaken zijn toegevoegd
  • De ontvangers van de e-mail notificatie instellingen worden vanaf nu ook in de audit trail weergegeven;
  • Het downloaden van een template binnen een studie creëert nu ook de audit trail gebeurtenis "Template voor brief gedownload";
  • Het sluiten van een studie creëert nu ook de audit trail gebeurtenis "Studie afgesloten";
  • Bij het indirect verwijderen van documenten middels het verwijderen een amendement met gelinkte documenten worden de verwijderde documenten in de audit trail weergegeven.
 • Documenten:
  • Bij het verwijderen van een amendement met gelinkte documenten worden de documenten in de lijst met 'Verwijderde documenten' weergegeven.
 • Optiegroepen:
  • Optie "METC Leiden Den Haag Delft" is toegevoegd aan de METC/toetsende commissie vraag.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments