Start a conversation

Release notes Castor SMS augustus 2019 - versie 2019.15

Woensdag 7 augustus 2019

Aanpassingen:

 • Audit trail: De volgende gebeurtenissen zijn toegevoegd aan de audit trail:
  • Export uitgedraaid
  • Document bekeken
 • De volgende nieuwe velden zijn toegevoegd:
  • 'Instituut type' in het tabblad 'Contactgegevens' van een instituut; 
  • 'Studie fase hulpmiddel' in het tabblad 'METC' van een studie. Dit veld wordt alleen getoond indien het om een studie met een medisch hulpmiddel gaat. 
 • Het veld 'Studie fase' in tabblad 'METC' van een studie wordt alleen getoond indien het om een geneesmiddelenonderzoek gaat.
 • De velden 'Afdeling' in tabblad 'Basisgegevens' en 'Toetsende commissie' in tabblad  'METC' van een studie zijn vanaf nu zoekbaar. 
 • De velden 'Volledige studietitel' en 'Afkorting' staan nu onder elkaar i.p.v. naast elkaar.

Bug fixes:

 • Bij een geopende studie wordt nu een verticale scrollbar getoond als er velden niet op het scherm passen (zoals bij het gebruik van een klein beeldscherm).
 • De gebruikersnamen van het studieteam werden niet bij alle export rapporten geëxporteerd, dit probleem is nu verholpen.
 • In een bepaald scenario werden bepaalde gebruikersrollen in het Gebruikersmenu niet meer getoond, dit probleem is nu verholpen,
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments