Start a conversation

Release notes Castor SMS juli 2019 - versie 2019.13

Aanpassingen:

  • De Afdelingen zijn nu verplaatst in het Instituten menu. 
  • In het Studieteam tabblad is de rol "Apotheker" toegevoegd.
  • In het Goedkeuringsaanvragen tabblad is een datumveld toegevoegd om te registreren wanneer een goedkeuringsaanvraag is afgekeurd. Dit is nodig om te kunnen berekenen hoelang goedkeuringsaanvragen open staan.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments