Start a conversation

Release notes Castor SMS juni 2019 - versie 2019.12

Dinsdag 18 juni 2019

Aanpassingen:

 • Site management:
  • Het is vanaf nu mogelijk om de deelnemende centra die aan een studie toegevoegd kunnen worden te beheren vanuit het Instituten menu. 
  • Het is vanuit het Instituten menu inzichtelijk welke studies er binnen welk instituut/deelnemend centrum lopen.
 • Doordat de opties vanuit het Deelnemende centra tabblad nu is samengevoeg met het Instituten menu zijn er veel extra instituten bij gekomen. Deze nieuwe instituten hebben nog geen gerelateerde afdelingen, deze kunnen door Admins toegevoegd worden. Om die reden is het voor nieuwe gebruikers niet meer verplicht om een afdeling te selecteren in het Profiel menu.
 • Nieuwe veld: In het tabblad Financieel / logistiek is het vanaf nu mogelijk het type derde geldstoom te specificeren. 
 • Amendementen: Het veld "Korte omschrijving van de veranderingen" had een limiet op het aantal woorden, dit limiet is verhoogt.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments