Start a conversation

Release notes Castor SMS juni 2019 - versie 2019.11

Dinsdag 4 juni 2019

Aanpassingen:

  • Nieuwe externe gebruikers kunnen vanaf nu direct aangeven waarom zij toegang willen hebben tot Castor SMS. De reden wordt weergegeven in de automatische e-mail naar de Admin(s). 
  • Templates: De SMS variabelen voor Onderzoeksverpleegkundige, Deelnemende afdeling(en) en Vergaderdatum wetenschapsbureau zijn toegevoegd. Deze variabelen kunnen vanaf nu in templates gebruikt worden.
  • Notificaties: Gebeurtenis "Herinnering open goedkeuringsaanvraag" is toegevoegd. Deze gebeurtenis kan een notificatie activeren wanneer een goedkeuringsaanvraag 2 weken op "In afwachting" staat.
  • Taken: De checkbox om een taak af te ronden is aangepast in een optiegroep die kan uitklappen. 
  • Favorieten: Het is vanaf nu mogelijk om een studie niet meer als favoriet te markeren vanuit het Favorieten tabblad. 
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments