Start a conversation

Release notes Castor SMS mei 2019 - versie 2019.10

Dinsdag 21 mei 2019

Aanpassingen:

 • Multicenter: In het Deelnemende centra tabblad zijn de volgende velden toegevoegd:
  • Startdatum
  • Einddatum
  • Beoogd inclusie aantal
  • Huidig inclusie aantal
 • Taken: De opmaakt van het Taken menu en het Taken tabblad is veranderd en is uitgebreid met de volgende informatie:
  • Wanneer de taak is aangemaakt ("Aangemaakt op")
  • Wie de taak heeft afgerond ("Afgerond door")
  • Wanneer de taak is afgerond ("Afgerond op")
 • Export: Alle SMS omgevingen hebben nu het export rapport "Alle goedkeuringsaanvragen". Hierin is te zien welke goedkeuringsaanvragen bij welke studies zijn toegevoegd, wat de status van de goedkeuringsaanvraag is en hoe lang de goedkeuringsaanvraag open stond. In het tweede tabblad binnen de export wordt een gemiddelde gegeven per goedkeuringsaanvraag type hoeveel dagen deze open staat. 
 • Documenten: Vaak wordt de proefpersoneninformatiebrief (E1) en toestemmingsformulier (E2) gecombineerd in één bestand. Het documenttype "E1/E2. Proefpersonen informatiebrief incl. toestemmingsformulier" is daarom toegevoegd.
 • Templates: Vanaf nu worden de namen van de gebruikers samen met de titel (dr., prof., mr.) geëxporteerd in de (brieven) templates. 
 • Notificaties: Gebeurtenis "Herinnering toevoegen voortgangsrapportage nWMO studie" is toegevoegd. Deze gebeurtenis kan een e-mail en taken versturen voor de jaarlijkse voortgangsrapportages voor niet-WMO-plichtige studies.
 • Studies overzicht: Kolom optie "Contactpersoon" is toegevoegd. De studieteam leden die als "Contactpersoon" zijn aangemerkt worden in deze kolom weergegeven.

Bug fixes:

 • Templates: De Castor variabele "Actieve documenten" laat de actieve documenten van een studie weer onder elkaar exporteren, i.p.v. naast elkaar.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments