Start a conversation

Release notes Castor SMS mei 2019 - versie 2019.9

Dinsdag 7 mei 2019

Aanpassingen:

  • Bulk acties voor documenten: Het is vanaf nu mogelijk om in het Documenten tabblad bulk acties door te voeren middels de 'Bulk acties' knop. Op deze manier kan bijvoorbeeld de status van meerdere documenten in één keer aangepast worden.
  • De volledige naam van kolomtitels worden nu zichtbaar wanneer je hier met de muis overheen gaat. 
  • De tijdsduur waarop een studie op een bepaalde status staat werd  weergegeven in dagen, uren en minuten. Dit wordt nu weergegeven in enkel dagen, inclusief 2 cijfers achter de komma.
  • Een aantal vertalingen naar het Nederlands zijn doorgevoerd, zoals het (de)blokkeren van kolommen (voorheen 'locken') en het ontgrendelen van gebruikers (voorheen 'locken').

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments