Start a conversation

Release notes Castor SMS april 2019 - versie 2019.8

Woensdag 17 april 2019

Aanpassingen:

  • Documenten: Vanaf nu wordt er een onderscheid tussen het normaal verwijderen en het definitief verwijderen van een document.
    • Een nieuwe map "Verwijderde documenten" is toegevoegd aan het studies tabblad; 
    • Bij het (normaal) verwijderen van een document komt dit document in het "Verwijderde documenten" map terecht;
    • Alleen gebruikers met de juiste rechten kan een document vanuit de verwijderde documenten map vervolgens definitief van de studie verwijderen;
    • Bij het definitief verwijderen van een document moet een reden opgegeven worden; 
    • Standaard heeft de Admin rol het recht om documenten definitief te verwijderen, maar dit kan per gebruikersrol ingesteld worden door Admins.
  • Rollen en rechten: Voorheen was het Admin tabblad van een studie alleen inzichtelijk voor gebruikers met de Admin rol. Nu is het mogelijk de rechten (bewerken en bekijken) voor het Admin tabblad ook aan andere gebruikersrollen toe te kennen.
  • Templates voor brieven:
    • Castor SMS variabele ${activeStudyDocuments} is toegevoegd. Deze variabele toont het document type, bestandsnaam en versie van alle documenten in de map "Actieve documenten".
    • Castor SMS variabele ${medicinalProductResearch} is toegevoegd. Deze variabele toont of het wel of niet om een geneesmiddelenonderzoek gaat.
  • Notificaties: 
    • Nieuwe gebeurtenis "Herinnering toevoegen startdatum" is toegevoegd.  Deze notificatie wordt getriggered als er nog geen definitieve startdatum is toegevoegd en de studie reeds is goedgekeurd door de RvB. De notificatie(s) wordt 1 week vóór de geplande startdatum en elke 6 weken na de geplande startdatum verstuurd. Dit geldt alleen voor WMO-plichtige studies.
    • Nieuwe gebeurtenis "Studie is gestopt" is toegevoegd. Deze notificatie wordt getriggered zodra de studiestatus op gestopt staat.
    • Gebeurtenissen "Vernieuw GCP certificaat" voor de gebruiker en Admin is aangepast. In plaats van 2 weken voor het verlopen van het GCP certificaat wordt deze nu ook 6 maanden voor het verlopen verstuurd, en voor gebruikers tevens ook 3 maanden voor het verlopen. 
    • De variabele {{ medicinalProductResearch }} is toegevoegd waarmee inzichtelijk wordt of het wel of niet om een geneesmiddelenonderzoek gaat.
  • Studie team: Het e-mailadres van gebruikers is nu inzichtelijk in het Studieteam tabblad. Dit wordt alleen getoond voor Admins.

Bug fixes:

  • Templates voor brieven: De styling van toegevoegde excel templates werd niet goed overgenomen als dit template weer werd gedownload vanuit een studie. Dit probleem is opgelost. 
  • De goedkeuringsaanvragen en deelnemende afdelingen optiegroepen werd niet altijd op alfabetische volgorde getoond, dit is nu wel het geval.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments