Start a conversation

Release notes Castor SMS maart 2019 - versie 2019.6

Dinsdag 19 maart 2019

Aanpassingen:

  • Amendementen:
    • Vanaf nu kan elk type document toegevoegd worden aan een amendement. Dit gebeurd middels dezelfde workflow als in het Documenten tabblad. De documenten die worden toegevoegd via een amendement komen in het Documenten tabblad van de studie terecht.
    • In de e-mail notificatie is een nieuwe variabele toegevoegd: {{ amendmentDocuments }}. Deze variabele toont het document type, document naam en versienummer van de documenten die zijn toegevoegd bij het amendement.
    • Een amendment kan alleen ingediend worden indien ten minste 1 document is toegevoegd.
    • Amendementen die ingediend of goedgekeurd zijn kunnen alleen nog maar bewerkt worden door een Admin.
    • Het nummer van het amendement wordt nu getoond in het amendementen overzicht.
  • Templates voor brieven: Vanaf nu worden ook xlsx en csv bestanden ondersteund in deze feature.


Donderdag 21 maart, 2019.6.1

  • In het Documenten tabblad is nu inzichtelijk bij welk amendement welk document hoort middels de nieuwe kolom "Nummer amendement".Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments