Start a conversation

Release notes Castor SMS februari 2019 - versie 2019.4

Vrijdag 22 februari 2019

Aanpassingen:

 • Aanpassingen Studies menu:
  • Favoriete studies - Middels de rechtermuisknop is het mogelijk om een studie als favoriet aan te merken.
   De favoriete studies worden getoond in het "Favoriete studies" tabblad.
  • Laatst geopende studies - De 10 meest recent geopende studies worden vanaf nu getoond in het "Laatst geopende studies" tabblad.
  • Horizontale scrollbar - De breedte van de kolommen passen zich automatisch aan op de breedte van het scherm.
   Deze functie kan nu uitgeschakeld worden waardoor er een horizontale scrollbar tevoorschijn komt.
  • Locken van kolommen - Als de horizontale scrollbar is ingeschakeld kunnen kolommen geblokkeerd worden.
  • Extra kolommen - De volgende kolomopties zijn toegevoegd: NL studienummer, Startdatum, Geplande einddatum, Huidig inclusie aantal en Type studie. 
  • Keuze optie aantal rijen - Het aantal rijen (= studies) dat op 1 pagina getoond wordt kan aangepast worden.
 • Multicenter feature:
  • De deelnemende centra kunnen in het nieuwe tabblad "Deelnemende centra" geregistreerd worden. Dit tabblad wordt alleen zichtbaar indien het om een "Multicenter, verrichtend centrum" studie gaat.
 • Nieuwe velden binnen een studie:
  • Basisgegevens tabblad: Type datamanagement systeem
  • METC tabblad: EudraCT nummer (alleen zichtbaar indien het een geneesmiddelenstudie is)

Bug fixes:

 • Het is weer mogelijk om een opgeslagen export preset the exporteren.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments