Start a conversation

Release notes Castor SMS januari 2019 - versie 2019.2

Dinsdag 22 januari 2019, versie 2019.2

Aanpassingen:

  • Audit trail: Het openen van een studie wordt vanaf nu ook gelogd in de audit trail, onder gebeurtenis type "Studie geopend".
  • Admin tabblad van een studie: Bij het aanpassen van de studiestatus in bijvoorbeeld "Goedgekeurd door RvB"  wordt automatisch de datum van vandaag ingevuld in het corresponderende datum veld. Dit gebeurd nu niet meer indien er handmatig een datum is ingevuld.
  • Data export: In het export type "Beknopte export" werden soms de IDs weergegeven, nu worden de waardes weergegeven. 

Bug fixes:

  • Studieteam tabblad van een studie: De gekleurde GCP stippen die aangeven of een gebruiker een geldig GCP/BROK certificaat heeft werkte in bepaalde scenario's niet correct, dit is nu verholpen.
  • Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker in het Gebruikers menu werd dit in audit trail gelogd onder gebeurtenis type "Gebruiker geactiveerd" i.p.v. "Gebruiker aangemaakt", dit is nu gecorrigeerd.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments