Start a conversation

Release notes Castor SMS januari 2019 - versie 2019.1

Dinsdag 8 januari 2019

Aanpassingen:

 • Snelheidverbeteringen zijn doorgevoerd voor:
  • het laden van het algemene Studies menu;
  • het direct direct openen van een studie aan de hand van de studiespecifieke URL.
 • Notificaties:
  • Een aantal nieuwe variabelen zijn toegevoegd bij het instellen van de e-mail templates: WMO studie, Locatie, Verrichter/initiatior, Financier, Lokaal verwacht inclusie aantal, Geplande startdatum, Definitieve startdatum, Studie site nummer, Afdeling, Risicoclassificatie, (Lokale) hoofdonderzoeker, Coördinerend onderzoeker, Contactperso(o)n(en), METC nummer.
  • Notificatie gebeurtenis "Herinnering studiestop" werd altijd getriggered op basis van de geplande stopdatum. Vanaf nu wordt er ook rekening gehouden met de definitieve einddatum en studiestatus, zo wordt dit event niet getriggered als de studiestatus Geweigerd is. 

Bug fixes:

 • Gebruikersmenu:
  • De goedkeuringsaanvragen- en deelnemende afdelingsrollen werden in een bepaald scenario niet altijd getoond, dit probleem is verholpen.
  • De filter van actieve en inactieve gebruikers werkte niet goed wanneer er geen inactieve gebruikers waren, dit probleem is verholpen. 
 • De ingevoerde data voor de velden 'Studielocatie' en 'Dient het ziekenhuis een proefpersonenverzekering af te sluiten' werd niet geexporteerd, dit probleem is nu verholpen. 
 • Bij het toevoegen van een gebruiker aan het studieteam worden de gebruikers nu voor iedereen op dezelfde volgorde getoond (achternaam, alfabetisch).


Update maandag 14 januari, versie 2019.1.1 en versie 2019.1.2:

 • De snelheidsverbetering die invloed heeft op het laden van de studies in het algemene studies menu is teruggetrokken wegens problemen met de cache.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments