Start a conversation

Release notes Castor SMS november 2018 - versie 2018.20

Dinsdag 13 november 2018

Aanpassingen:

  • Restrictie nieuwe gebruikers: Nieuwe gebruikers van buiten het ziekenhuis dienen eerst goedgekeurd te worden door een Admin gebruiker. We hebben hier nu een uitzondering voor toegevoegd: als een nieuwe gebruiker van buiten het ziekenhuis wordt uitgenodigd op een studie dan hoeft deze gebruiker niet eerst goedgekeurd te worden door een Admin. De gebruiker krijgt automatisch de User rol na het invullen van diens profiel. 
  • Taken: Bij het toevoegen van een taak zonder een gerelateerde gebruiker of gebruikersrol is het niet meer mogelijk om de optie voor het automatisch laten versturen van een e-mail te selecteren. 
  • De confirmatie melding bij het verwijderen van een studie, afdeling en instituut is verbeterd.

Bug fixes:

  • Studieteam tabblad: Bij een klein scherm werd automatisch de grootte van de Naam kolom te klein weergegeven, dit is aangepast.
  • Als een deelnemende afdeling voor een tweede keer wordt toegevoegd aan een studie wordt nu een juiste foutmelding getoond.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments