Start a conversation

Algemene tabbladen van een studie

De vragen (velden) in Castor SMS zijn gegroepeerd in een aantal algemene tabbladen.

De algemene tabbladen zijn:

 • Basisgegevens - Hier wordt algemene informatie verzameld over de studie, zoals studietitel, samenvatting van de studie, de verrichter en of het een mono- of multicenter studie betreft.
 • METC - Hier wordt informatie verzameld over zaken die gerelateerd zijn aan de toetsende commissie, denk hierbij aan vragen over WMO-plichtigheid, NL-studienummer, DSMB en monitoring, studiefase, studietype en risicoclassificatie.
 • Studie inhoud - Hier wordt informatie verzameld over de inhoud van de studie, zoals studiepopulatie, randomisatie, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Lokale informatie - Hier wordt informatie verzameld die lokaal voor het ziekenhuis van toepassing is. Denk hierbij aan de lokale start- en stopdatum, het aantal proefpersonen dat geïncludeerd gaat worden, de meerwaarde voor het ziekenhuis, of de studie onder een van de speerpunten valt en hoe de dataopslag is geregeld.
 • Financieel/logistiek - Hier wordt informatie verzameld omtrent de financiën van de studie, zoals hoe de studie gefinancierd wordt, welke partij de proefpersonenverzekering dekt en waar de kosten rondom de lokale haalbaarheidsprocedure gedeclareerd kunnen worden. (De antwoordopties worden gevormd door de factuuradressen die in het Factuuradressen tabblad toegevoegd worden).
 • Controlelijsten - Hier worden lijsten weergegeven die wat zeggen over bijvoorbeeld de haalbaarheid van de studie in het ziekenhuis.

Let op: De Castor SMS omgevingen zijn niet allemaal identiek qua velden en antwoordopties.

De andere tabbladen bestaan uit tabellen. Lees meer over:

 • Documenten (Het toevoegen van studiedocumenten)
 • Studie team (Het toevoegen van gebruikers aan de studie)
 • Amendementen (Het toevoegen van een amendement)
 • Factuuradressen (Het toevoegen van factuuradressen)
 • Deelnemende afdelingen (Het toevoegen van deelnemende afdelingen en het aanvragen van een offerte)
 • Monitors (Het toevoegen van monitors en monitoring visites)
 • Voortgangsrapportages (Het toevoegen van voortgangs- en eindrapportages)
 • Goedkeuringsaanvragen (Een overzicht van de door een Admin toegevoegde goedkeuringsaanvragen)
 • Taken (Een overzicht van de openstaande taken van de studie en het kunnen toevoegen van nieuwe aan de studie gerelateerde taken)
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments