Start a conversation

Het toevoegen van factuuradressen

In het "Factuuradressen" tabblad kunnen alle factuuradressen van de studie worden bijgehouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de sponsor(s) en subsidie verstrekkers. Overal waar in Castor SMS wordt gevraagd naar betalingsgegevens kan uit de hier toegevoegde factuuradressen gekozen worden.

Het toevoegen van een factuuradres:

  • Klik op de knop "Voeg factuuradres toe".

  • Vul de gegevens aan en klik op "Opslaan" om de factuur toe te voegen.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments