Start a conversation

Het toevoegen, bekijken, downloaden en archiveren van documenten

In het "Documenten" tabblad kunnen bestanden toegevoegd worden aan een studie. Het is mogelijk om de toegevoegde bestanden te downloaden en te archiveren.

Toevoegen van een document
Klik op de "Upload document" knop.

Het volgende scherm verschijnt:

Klik op de "Selecteer bestand" knop om één of meerdere bestanden toe te voegen.

In dit voorbeeld worden er 3 bestanden toegevoegd. Voordat een bestand wordt geupload in Castor SMS dienen de verplichte velden per bestand ingevuld te worden. Het geselecteerde bestand wordt lichtblauw weergegeven, in dit voorbeeld is dat "Voorbeeld 1.docx".

1. Selecteer het type document. De CCMO structuur wordt aangehouden. Het is mogelijk om type bestanden te zoeken door in het veld te typen.
2. Geef een titel aan het bestand.
3. Geef een versie aan het bestand.
4. Klik op "Volgende" om het bestand te uploaden en om naar het volgende bestand te gaan.

"Voorbeeld 1.docx" is geupload en het tweede bestand "Voorbeeld 2.docx" is nu geselecteerd om aangevuld te worden.

Navigeer verder of terug via de "Volgende" en "Vorige" knoppen. Zodra alle gegevens van de toegevoegde bestanden zijn aangevuld kan op de "Klaar" knop gedrukt worden.

Onjuiste bestanden kunnen middels het Prullenbak-icoon verwijderd worden.

Bekijken van een bestand
De .pfd bestanden kunnen bekeken worden zonder deze eerst te moeten downloaden. Dit kan door de rechtermuisknop te gebruiken en voor "Bekijk document" te kiezen, of door middel van het oog-icoon.

Downloaden van één document of meerdere documenten
Er zijn twee manieren waarop je een document kunt downloaden. Dit kan door de rechtermuisknop te gebruiken, of door middel van het download-icoon.

Het is ook mogelijk om meerdere documenten te downloaden. Selecteer de documenten door middel van de checkbox en klik daarna op de "Download selectie" knop. Door de "Download alle" knop te gebruiken worden alle documenten gedownload.

Wanneer meerdere documenten gedownload worden komen deze in een .zip bestand.

Archiveren van een document
Het is mogelijk om oude versies van documenten naar een archiefmap te verplaatsen. Bijvoorbeeld, een oude versie van een studieprotocol zodra er een nieuwe versie van het studieprotocol is goedgekeurd. Op deze manier staan altijd de juiste versies van studiedocumenten in het overzicht.
Er zijn twee manieren waarop je een document kunt archiveren. Dit kan door de rechtermuisknop te gebruiken, of door middel van het archiveer-icoon.

Bekijk het gearchiveerde document in het archief middels de "Bekijk archief" knop.

Het verkeerde document gearchiveerd? Klikt dan op het Terugplaats-icoon om het document weer terug te plaatsen vanuit het archief.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments