Start a conversation

Toevoegen van een goedkeuringsaanvraag

Wat is een goedkeuringsaanvraag?
Een goedkeuringsaanvraag is een verzoek om een akkoord te geven. Denk hierbij aan een akkoord van een jurist, financial controller, privacy deskundige of een medisch hulpmiddelen expert. De goedkeuringsaanvragen zijn gekoppeld aan een gebruikersrol die Admins beheren.

Gebruikers met een normale gebruikersrol (onderzoeksmedewerkers) hebben alleen inzage rechten voor de goedkeuringsaanvragen. Dit betekent dat zij geen nieuwe goedkeuringsaanvragen kunnen toevoegen of de toegevoegde goedkeuringsaanvragen kunnen bewerken (goedkeuren of afkeuren). Alleen gebruikers met een Admin rol en de betreffende goedkeuringsaanvraag rol kan een goedkeuringsaanvraag bewerken (goedkeuren of afkeuren).

Hoe voeg je een goedkeuringsaanvraag toe?

Vanaf dit moment hebben de gebruikers die de rol hebben van de goedkeuringsaanvraag de volgende rechten gekregen voor de studie:

  • Inzage studie waarbij de goedkeuringsaanvraag is toegevoegd;
  • Documenten tabblad: bestanden kunnen downloaden, toevoegen en archiveren;
  • Goedkeuringsaanvragen tabblad: de status van de eigen goedkeuringsaanvraag aanpassen.

Hoe wordt de juiste gebruiker op de hoogte gebracht van de toegevoegde goedkeuringsaanvraag?
Zodra een goedkeuringsaanvraag wordt toegevoegd kan dit het aanmaken van een e-mail of van taken activeren. In de volgende artikelen wordt uitgelegd hoe dit ingesteld kan worden (alleen door Admins):

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments