Start a conversation

Beheren goedkeuringsstatus van documenten en amendementen

Als admin kun je de goedkeuringsstatus van studiedocumenten en studieamendementen beheren. Overige gebruikers hebben hier geen rechten voor.

Goedkeuringsstatus van een document
Het "Documenten" tabblad biedt een overzicht van alle toegevoegde studiedocumenten. Als een nieuw studiedocument wordt toegevoegd dan blijft de status leeg. Een Admin kan de status van het bestand aanpassen.

Open het document, pas het veld over de goedkeuring aan, en klik op "Opslaan" om de wijziging door te voeren.

Goedkeuringsstatus van een amendement
Het "Amendementen" tabblad biedt een overzicht van alle studieamendementen. Als het amendement ingediend wordt kan hiervoor een notificatie getriggerd.

Open het amendement, verander de status van het amendement en voeg eventueel een goedkeuringsdatum toe. 


Klik vervolgens op "Opslaan" om de wijziging door te voeren.Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments