Start a conversation

Release notes Castor SMS november 2017 - versie 1.4/2017.2

Op maandag 27 november wordt Castor SMS versie 1.4 gereleased.

Toevoegingen & aanpassingen

 • In de kolom “Geneesmiddelenonderzoek” van het algemene Studiesmenu wordt nu ook een “Nee” getoond als het een ander type interventiestudie is. Voorheen bleef de kolom blanco als het om ander type interventiestudie ging.

 • De koptekst van het bewerk studie venster wordt nu weergegeven als “Bewerk studie <studie nummer> - <studie afkorting>” in plaats van “Bewerk studie <volledige studietitel>”.

 • In het Studieteamtabblad wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de hoofdonderzoeker en lokale hoofdonderzoeker:

  • Monocenter of multicenter studie verrichtend centrum: “Hoofdonderzoeker” is een verplichte rol in het studieteam. Als er twee of meer hoofdonderzoekers zijn toegevoegd wordt er een waarschuwing getoond.

  • Multicenter studie deelnemend centrum: “Lokale hoofdonderzoeker” is een verplichte rol in het studieteam. Als er twee of meer lokale hoofdonderzoekers zijn toegevoegd wordt er een waarschuwing getoond.

 • De losse knoppen met betrekking tot de taalinstellingen en het uitloggen zijn nu samengebracht onder één hoofdknop:

  Ook is de link naar de algemene Castor SMS handleiding toegevoegd.

 • In het Documententabblad is een nieuw type document toegevoegd: A. Adviesbrief Keuringsraad DCTF nWMO gesponsord geneesmiddelenonderzoek

Verbeteringen/big fixes:

 • Bij het downloaden van één of meerdere bestanden via een ZIP file worden de oorspronkelijke namen van de bestanden weergegeven, in plaats van door Castor SMS gegenereerde namen
 • Het is niet meer mogelijk om een definitieve startdatum of een definitieve stopdatum toe te voegen als de studie nog niet is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
 • Het is niet meer mogelijk om een goedkeuringsaanvraag goed te keuren op een datum die voor de aanvraag ligt.
 • De export “Beknopte export” werkt weer volledig.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe rol wordt altijd een bevestiging weergegeven van die toevoeging.
 • Bij het aanvragen van een wachtwoord reset wordt deze e-mail ook gestuurd naar gebruikers die bijzondere tekens in hun naam hebben (zoals "é"), dit werd voorheen automatisch tegengehouden.
 • De archieffunctie in het Documententabblad werkt weer volledig voor gebruikers met een Admin rol.
 • De gekozen antwoordoptie van het veld over de kosten van de lokale uitvoerbaarheid procedure (Financieel / Logistiek tabblad) werd na het opnieuw openen van de studie niet goed weergegeven, nu wordt dit wel weer weergegeven.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments