Start a conversation

Release notes Castor SMS december 2017 - versie 2017.3

Op maandag 11 december wordt Castor SMS versie 2017.3 gereleased.

Toevoegingen & aanpassingen

  • De taal van de automatische e-mails die vanuit Castor SMS verstuurd worden was altijd Engels. Nu is de taal van de automatische e-mails afhankelijk van de taalinstellingen van de gebruiker.

  • De e-mailtemplates hebben een update gekregen, zo wordt het studienummer en de naam van het ziekenhuis vaker weergegeven.

Verbeteringen/bug fixes

  • Het is als Admin gebruiker niet meer mogelijk om een instituut of afdeling te verwijderen in het Instituutmenu en Afdelingenmenu als deze in gebruik zijn in een studie of in een gebruikersprofiel.
  • Niet alle tabellen werden na het bewerken van de data automatisch vernieuwd. Daardoor werd niet altijd de meest recente data weergegeven en werd dit pas zichtbaar na het vernieuwen van de pagina. De tabellen worden nu wel altijd direct vernieuwd na het bewerken en opslaan van de data.
  • In het Voortgangsrapportagestabblad werd de Ja/Nee optie in kolom "Study finished" niet altijd juist weergegeven, dit probleem is verholpen.

Coming up

  • Audit trail: De nieuwe feature audit trail is klaar en wordt nu getest. Als de audit trail de testen succesvol doorloopt verwachten we deze feature nog in 2017 te kunnen releasen.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments