Start a conversation

Release notes Castor SMS december 2017 - versie 2017.4

Wegens de kerstperiode wordt de nieuwe release niet op maandag 25 december uitgerold, maar op donderdag 28 december 2017.

Toevoegingen & aanpassingen

 • Als een gebruiker aan een studie wordt toegevoegd (Studieteamtabblad) dan ontvangt deze gebruiker een notificatie per e-mail.
 • De automatische e-mails naar het wetenschapsbureau werd altijd getriggerd door een gebruiker vanuit het Controle en indienen tabblad. Nu worden deze e-mails ook getriggerd vanuit het Admintabblad als een Admin de studiestatus aanpast.
 • In het Gebruikersmenu (alleen inzichtelijk voor gebruikers met een Amdin rol) is het naamkolom opgesplitst in voornaam en achternaam, en worden de gebruikers standaard op achternaam gesorteerd.

 • In de voettekst hebben we het versienummer van Castor SMS toegevoegd die linkt naar de release notes.
   
 • We hebben de nieuwe functionaliteit audit trail uitgerold. Echter, de audit trail is nu nog alleen voor Castor te zien. Op deze manier kunnen wij kijken hoe de nieuwe functionaliteit zich gedraagt op de live omgevingen.

Verbeteringen/bug fixes

 • Door een recente aanpassing in de taalinstellingen per gebruiker was het niet meer voor alle gebruikers mogelijk om op type document te sorteren in het Documententabblad. Dit is opgelost.
 • Het was voor een normale gebruiker niet mogelijk om een nieuwe gebruiker met het e-mailadres aan het studieteam toe te voegen als deze persoon wel al in de Castor SMS omgeving stond maar nog nooit was ingelogd (een gebruiker met de rol Gast). Dit is nu wel mogelijk.
 • In het Lokale informatietabblad was de ruimte tussen twee vragen erg groot, dit is nu aangepast.

 • De kolomgroottes van het Studieteamtabblad is aangepast waardoor de informatie in de kolommen beter te lezen is.

Overig nieuws

 • We zijn blij dat zowel Tergooi als het Albert Schweitzer ziekenhuis recent getekend hebben om Castor SMS in gebruik te nemen! 
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments