Start a conversation

Release notes Castor SMS januari 2018 - versie 2018.1

Maandag 22 januari 2018

Aanpassingen

 • In het Gebruikersmenu (alleen inzichtelijk voor gebruikers met een Admin rol) zijn 2 nieuwe kolommen toegevoegd: CV en Rol.

 • In het Studie inhoudtabblad bij het veld "Welk type aandoening wordt bestudeerd?" is de optie "Infecties en parasieten" toegevoegd. Tevens zijn alle labels van de opties gelijk gemaakt met de opties van het ABR formulier.

 • De velden die een informatie pop-up text hebben worden nu alleen nog gemarkeerd met het vraagtekenicoon. De strepen onder het veld zijn weggehaald.
 • Sinds de vorige release ontvangen gebruikers een notificatie e-mail wanneer zij zijn toegevoegd aan een studie. Nieuwe Castor gebruikers of gebruikers met een inactief Castor account ontvangen deze e-mail niet meer. In plaats daarvan ontvangen zij (nogmaals) een e-mail met een link om de registratie van het Castor account te voltooien.
 • Veel Engelse termen in de Nederlandse versie zijn omgezet in het Nederlands. Voorbeelden hiervan zijn de datumvelden en de paginanummering van tabellen.
 • Het rood oplichten van missende verplichten velden is verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn:
  • De verplichte velden worden direct rood opgelicht bij het openen van een tabblad, in plaats van eerst op een veld te klikken.
  • Het Documententabblad wordt ook rood opgelicht als er verplichte documenten missen.
  • De verplichte velden werden soms dikgedrukt weergegeven en soms rood opgelicht. Dit is nu gelijk getrokken, de verplichte velden zijn niet meer dikgedrukt.
  • Het vraagtekenicoon van de verplichte velden met een informatie pop-up tekst wordt niet meer weergegeven in het Controle en indienentabblad.

Coming up:

 • We leggen de laatste hand aan de nieuwe feature Audit trail. De Audit trail wordt met de volgende release zichtbaar voor gebruikers met een Admin rol. Momenteel is de Audit trail alleen voor Castor inzichtelijk.

Overig nieuws

 • Deze maand heeft het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam als tiende ziekenhuis Castor SMS in gebruik genomen.
 • Ter voorbereiding op de Expert Meeting van 1 maart hebben we een evaluatie vragenlijst uitgestuurd naar onze Admin gebruikers.

Update: versie 2018.1.1

 • We hebben twee kleine verbeteringen doorgevoerd betreffende het versturen van de automatische e-mails en het opslaan van een veld in het Basisgegevens tabblad. 
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments