Start a conversation

Release notes Castor SMS maart 2018 - versie 2018.4

Maandag 5 maart 2018

Aanpassingen:

  • De automatisch gegenereerde e-mails door Castor SMS worden nu verstuurd vanuit no-reply@castorsms.com i.p.v. no-reply@castoredc.com 
  • De e-mail herinnering die naar studie contactpersonen wordt gestuurd over het indienen van een voortgangsrapportage wordt nu niet meer verstuurd als de status van de studie "Geen deelname" (/"Niet doorgegaan") of "Geweigerd" is.
  • Om veiligheidsredenen wordt een account gelockt als er te vaak een onjuist wachtwoord is ingevoerd. De melding die wordt getoond op het inlog scherm is verduidelijkt en er wordt verwezen naar onze helpdesk:


  • Het is weer mogelijk om een preset filter aan te maken en op te slaan in de "Uitgebreide export".
  • Bij het aanmaken van een voortgangsrapportage wordt er geen melding meer getoond over "Communicatie met de server is mislukt."

Coming up:

  • De laatste hand wordt gelegd aan de e-mail notificaties feature. We verwachten deze feature in de volgende release te kunnen meenemen.

Update 6 maart 2018, versie 2018.4.1:

  • We hebben een verbetering doorgevoerd omtrent het inloggen bij het gebruik van Internet Explorer.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments