Start a conversation

Release notes Castor SMS maart 2018 - versie 2018.5

Dinsdag 20 maart 2018

Nieuwe feature:

  • Het is vanaf nu mogelijk om als Admin gebruiker zelf de automatische e-mail notificaties in te stellen. Admin gebruikers kunnen bij bepaalde gebeurtenissen de ontvangers en de inhoud van de e-mail instellen. Op deze manier kan voor iedere Castor SMS omgeving andere e-mail temples gebruikt worden. In het volgende manual item wordt beschreven hoe je e-mail notificaties kan instellen: Automatische e-mails versturen vanuit Castor SMS

Overige aanpassingen:

  • De e-mail notificatie om een voortgangsrapportage aan een studie toe te voegen wordt niet meer verstuurd voor nWMO-plichtige studies.
  • De e-mail notificatie om een eindrapportage toe te voegen werd altijd 2 weken voor de geplande studie stopdatum verstuurd. Deze herinnering wordt nu ook 4 weken voor geplande stopdatum verstuurd.
  • Lokale informatie tabblad: De velden "Aantal te includeren proefpersonen" en "Worden er gelijktijdig andere onderzoeken uitgevoerd met dezelfde studie populatie?" hebben nu dezelfde hoogte als de andere velden. Tevens wordt er bij het toevoegen van een negatief aantal proefpersonen een foutmelding weergegeven.

  • Monitors tabblad: Het is nu in alle Castor SMS omgevingen duidelijk welk bestand toegevoegd kan worden bij het toevoegen van een monitor doordat de tekst "Bestand" is aangepast naar "Gastvrijheidsovereenkomst".

  • Aantal kleine verbeteringen in de audit trail: het filteren van gebruikers en gebeurtenis type gebeurd nu altijd op alfabetische volgorde. Tevens worden in het audit trail tabbIad binnen een studie alleen de gebruikers in het filter getoond die aanpassingen hebben gedaan in de studie, in plaats van het tonen van alle gebruikers in de Castor SMS omgeving.

Update 23 maart 2018, versie 2018.5.1

  • Bij het openen van het "Controle en indienen" tabblad worden alle velden en documenten in de studie geladen zodat de verplichte velden en type documenten juist worden weergegeven.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments