Start a conversation

Release notes Castor SMS april 2018 - versie 2018.6

Dinsdag 3 april 2018

Aanpassingen:

 • Aanpassingen in de audit trail:
  • De audit trail wordt nu aan alle gebruikers getoond, niet meer alleen aan gebruikers met de Admin rol. Gebruikers zien alleen de audit trail die voor hen van toepassing is: aanpassingen in het eigen gebruikersprofiel en aanpassingen in de studies waar zij inzage rechten voor hebben. De aanpassingen in het "Admin notes" veld zijn alleen zichtbaar voor gebruikers met een Admin rol.
  • In de audit trail wordt nu voor de opties uit optiegroepen ook de labels labels weergegeven in plaats van alleen de waardes. Bijvoorbeeld, als bij een veld het antwoordoptie "Nee" is gekozen dan wordt de label "Nee" ook getoond in de audit trail, in plaats van alleen de waarde "0". Op deze manier is het duidelijker wat er precies is aangepast.

 • Aanpassingen die in de expert meeting zijn besproken:
  • De geldigheid van een gebruikerssessie is verhoogd van 20 minuten naar 60 minuten.
  • Het export rapport type "Overzicht voor Raad van Bestuur" is toegevoegd. In dit export type is onder andere te zien hoe lang een studie op een bepaalde studiestatus heeft gestaan.
  • In het METC tabblad is de volgorde van twee velden aangepast. De volgorde is nu "Type studie" en daarna "Studie fase".
  • In het algemene Studiesmenu zijn de volgende regels toegevoegd voor het tonen van de hoofdonderzoeker versus lokale hoofdonderzoeker in het kolom "(Lokale) hoofdonderzoeker":
   • Monocenter studie: Toon hoofdonderzoeker
   • Multicenter studie, initiërend centrum: Toon hoofdonderzoeker
   • Multicenter studie, deelnemend centrum: Toon lokale hoofdonderzoeker
   • (Multicenter studie, details onbekend: Toon lokale hoofdonderzoeker)
 • Het was niet altijd mogelijk om een studie te openen middels de studiespecifieke link (vanuit een e-mail of vanuit een gebruikersprofiel door de Amin), dit probleem is nu verholpen.
 • In de automatische e-mail die wordt verstuurd wanneer een gebruiker aan een studie is toegevoegd wordt nu de naam getoond van de persoon die de nieuwe gebruiker heeft toegevoegd.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments