Start a conversation

Release notes Castor SMS mei 2018 - versie 2018.7

Donderdag 17 mei 2018

Nieuwe functionaliteiten:

 • De taken functionaliteit is vernieuwd. Vanaf nu kunnen gebruikers met een Admin rol middels Instellingen > Notificaties niet alleen automatische e-mails instellen, maar ook automatische taken. Taken kunnen ook handmatig aangemaakt worden. In het volgende manual item wordt uitgelegd hoe de taken functionaliteit werkt: Automatisch taken genereren door Castor SMS en Taken binnen een studie.
  De taken worden op twee plekken weergegeven:
  • Binnen een studie worden de taken van die studie in het nieuwe tabblad Taken weergegeven:


  • In het Taken menu worden alle taken getoond die van toepassing zijn voor de gebruiker die is ingelogd:

 • Het deactiveren van gebruikers: Gebruikers met een Admin rol kunnen vanaf nu andere gebruikers in het systeem deactiveren. Een gedeactiveerde gebruiker kan niet meer inloggen en wordt niet meer standaard weergegeven in het systeem. In het volgende manual item wordt uitgelegd hoe gebruikers gedeactiveerd kunnen worden: Deactiveren en activeren van gebruikers

Aanpassingen:

 • Het uiterlijk van Castor SMS is op de volgende punten aangepast:
  • De bovenste witte balk/ruimte is verwijderd waardoor de schermruimte optimaler wordt gebruikt. De knop om uit te loggen is naar links verplaatst, boven het menu. Ook de knop om studiegegevens te exporteren in naar links verplaatst, naast de knop om een nieuwe studie toe te voegen.

  • Bij het openen van een studie wordt deze niet meer in een pop-up geopend, maar in het scherm zelf. Tevens is het uiterlijk van de zijbalk veranderd en de opslaan-knoppen zijn naar links verplaatst.


  • Tijdens het inloggen wordt een voortgangsbalk getoond.

 • Zoals besproken in de Expert Meeting worden vanaf nu bij retrospectief statusonderzoek de volgende velden verborgen:
  • Worden er in dit onderzoek proefpersonen geïncludeerd?
  • Type proefpersonen
  • Worden proefpersonen gerandomiseerd?
  • Ondergaan proefpersonen interviews of vragenlijsten?
  • Worden er geneesmiddelen gebruikt in de studie?
  • Worden er medische hulpmiddelen gebruikt in de studie?
  • Is er sprake van een bruikleen apparaat?
  • Wat is de risicoclassificatie van deze studie?
  • Studie fase
  • Het Monitors tabblad in het geheel
 • Documenten tabblad: Bij het toevoegen van een bestand wordt niet meer automatisch document type "K6. Andere relevante documenten" geselecteerd.
 • Het Berichtenmenu is verwijderd. De eventuele automatische berichten die ingesteld stonden zijn nu aangepast in taken en worden weergegeven in het Takenmenu of Takentabblad van een studie.

 • Bij het openen/bewerken van een gebruiker in het Gebruikersmenu wordt nu de naam van de rol in het studieteam getoond i.p.v. een waarde.

 • Lokale informatie tabblad: Het veld "Op welke locatie(s) wordt de studie uitgevoerd?" is aangepast in een checkbox veld.

 • Bij gebruik van browser Internet Explorer werden tussen sommige velden te veel enters getoond, deze zijn verwijderd.
 • In het Audit trail menu en tabblad worden nu alleen de gebruikers getoond die aanpassingen hebben gedaan in de studies waar jij toegang tot hebt.
 • Een snelheidsverbetering is doorgevoerd.

Update 22 mei 2018, 2018.7.1:

 • Het probleem dat in specifieke gevallen geen gebruiker aan een studie toegevoegd kon worden is verholpen.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments