Start a conversation

Release notes Castor SMS mei 2018 - versie 2018.8

Maandag 28 mei 2018

Aanpassingen:

  • Documenten tabblad:
    • De bestandstypen die toegevoegd kunnen worden is beperkt. Bij het toevoegen van een bestandstype dat niet wordt ondersteund wordt er een foutmelding getoond.

    • Bij het toevoegen van een te groot bestand wordt de volgende foutmelding gegenereerd:

    • Bij het aanpassen van het toegevoegde bestand wordt ook de bestandsnaam getoond.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments