Start a conversation

Release notes Castor SMS juni 2018 - versie 2018.10

Dinsdag 26 juni 2018

Aanpassingen:

 • Het Taken menu en Taken tabblad binnen een studie:
  • Alle gebruikers zijn nu bevoegd om taken die zij zelf hebben aangemaakt te bewerken en verwijderen. Dit was voorheen alleen voorbehouden aan gebruikers met een Admin rol.
  • De kolommen en filters "Toegewezen aan gebruiker" en "Toegewezen aan rol" zijn toegevoegd.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de actieve en inactieve gebruikers.
 • Het Studies menu:
  • Het sorteren van studies op de (lokale) hoofdonderzoeker kolom werkt weer. Het sorteren gebeurd op achternaam.
  • De naam van de (lokale) hoofdonderzoeker wordt nu op een andere manier weergegeven, namelijk "<achternaam>, <voornaam>" in plaats van "<voornaam> <achternaam>".
 • Bij het aanpassen van een afdeling in het Afdelingen menu wordt het gerelateerde instituut weer weergegeven.
 • In Gebruikers menu werd de gebruikersrol "User" in een specifiek scenario als "Ward" weergegeven. Deze fout is verholpen.

Update maandag 2 juli 2018, versie 2018.10.1:

 • Er is een veiligheidsverbetering doorgevoerd.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments