Start a conversation

Release notes Castor SMS augustus 2018 - versie 2018.13

Dinsdag 7 augustus 2018

Aanpassingen:

  • De iconen in het hele systeem hebben een aanpassing gekregen. Het uiterlijk van het algemene menu is ook aangepast waardoor dit er aantrekkelijker uitziet (links is de oude situatie en rechts is de nieuwe situatie).

  • In de vorige systeemupdate is het Controle en indienen tabblad van een studie volledig omhoog verplaatst. Bij het openen van een studie werd standaard het Controle en indienen tabblad geopend. Vanaf nu wordt een studie alleen in dit tabblad geopend als de studie nog niet is goedgekeurd door de RvB. Zodra een studie is goedgekeurd door de RvB wordt de studie geopend in het Basisgegevens tabblad.

Bug fixes:

  • In het Studieteam tabblad werd de rol "Onderzoeker" tijdelijk weergegeven als "Onafhakelijke deskundige", dit is nu hersteld.
  • Bij de velden "Is er een Data and Safety and Monitoring Board (DSMB)?" en "Is er monitoring?" werden de antwoordopties standaard op "Nee" gezet. Vanaf nu blijven deze velden leeg.
  • Gebruikers met de Admin rol kunnen vanaf nu alle studies verwijderen, voorheen kon dit niet bij alle studies.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments