Start a conversation

Release notes Castor SMS september 2018 - versie 2018.15

Woensdag 5 september

Technische aanpassingen:

 • De individuele Castor SMS omgevingen zijn nu technisch gezien samengevoegd op één omgeving. Hierdoor kunnen wij makkelijker en sneller systeemupdates doorvoeren en de manier van programmeren is efficiënter.
 • Een aantal veiligheidsverbeteringen zijn doorgevoerd.
 • De labels van de velden zijn snel aan de te passen door een Castor Admin i.p.v. door een software programmeur in de code.

Bug fixes:

 • Documenten tabblad:
  • Het is weer mogelijk om meerdere documenten in één keer te downloaden.
  • Bij het toevoegen van een bestand is in de extensie van de bestandsnaam nu ook hoofdletters toegestaan (bijvoorbeeld naast "<naam>.pfd" is ook "<naam>.PDF" toegestaan).
 • In de vorige release hebben we restricties doorgevoerd waardoor nieuwe gebruikers van buiten het ziekenhuis niet automatisch de User rol krijgen. Dit wordt door middel van het e-mail domein gecontroleerd. De regels die we hebben ingesteld voor de e-mail domeinen was hoofdletter gevoelig, dit is nu niet meer het geval (bijvoorbeeld naast @castoredc.com wordt nu ook @CastorEDC.com toegestaan).
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated

Comments