Start a conversation

Beheren van instituten en afdelingen

Let op: dit onderdeel van de handleiding is alleen van toepassing voor gebruikers met de 'admin' rol.


Toevoegen en beheren van instituten/sites:

In het Instituten menu worden de instituten/sites beheert. Deze instituten kunnen vervolgens gekozen worden in het profiel van een gebruiker en toegevoegd worden aan een studie in het Deelnemende centra tab.

  • Ga naar het Instituten menu.
  • Klik op 'Nieuw instituut'.
  • Vul de verplichte velden in en klik op Opslaan om het nieuwe instituut toe te voegen. 
  • Vervolgens kunnen ook afdelingen toegevoegd worden aan het instituut, klik op 'Nieuwe afdeling'. 
  • Vul de verplichte velden in en klik op Opslaan om de afdeling toe te voegen. 
  • Ook apparatuur en kwaliteitscontrole visites kunnen per instituut toegevoegd worden middels het Apparatuur tab.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments