Start a conversation

Overzicht veranderingen via audit trail


De veranderingen binnen Castor SMS worden bijgehouden in de audit trail. De audit trail is op twee plekken beschikbaar:

1. Het Audit trail menu in het algemene overzicht

In het algemene overzicht worden de aanpassingen weergegeven van wat er binnen Castor SMS plaatsvindt. Voorbeelden zijn veranderingen in een studie, aanpassingen in een gebruikerspofiel of een toevoeging van een nieuwe rol. Gebruikers zien alleen de wijzigingen waar zij inzage rechten voor hebben. Zo ziet een gebruiker met de Admin rol alle wijzigingen binnen het systeem, en een gebruiker met de Gebruiker rol ziet alleen de wijzigingen van de studies waar hij/zij aan gekoppeld is en de veranderingen binnen zijn/haar eigen gebruikersprofiel.

2. Het Audit trail tabblad binnen een studie

De wijzigingen van een enkele studie worden weergegeven in het Audit trail tabblad van de studie. Dit tabblad is inzichtelijk voor gebruikers die "Audit trail" rechten hebben. Let op: de gehele audit trail van een studie wordt hier weergegeven, ook de wijzigingen in het Admintabblad. Uitzondering hierop zijn de aanpassingen die worden gemaakt in het "Admin notes" veld, de audit trail van dit veld wordt alleen getoond voor gebruikers met de Admin rol.

Algemene audit trail overzicht

In het audit trail overzicht worden de volgende kolommen weergegeven:

  • Datum: Dit is de dag en tijd waarop de aanpassing is gemaakt 
  • Gebruiker: Dit is de gebruiker die de aanpassing heeft gemaakt
  • Studienummer & Studie afkorting/korte titel: Dit is informatie over de studie waarbij een aanpassing heeft plaatsgevonden. Niet alle aanpassingen in het systeem zijn gerelateerd aan een studie, daarom zijn deze kolommen soms leeg.
  • Gebeurtenis: Dit is het type aanpassing die heeft plaatsgevonden. In onderstaande tabel worden alle gebeurtenis typen weergegeven.
Gebeurtenis:
Betekenis:
Afdeling aangemaakt
Een nieuwe afdeling is aangemaakt in het Afdelingenmenu
Afdeling bewerkt
Een afdeling is aangepast in het Afdelingenmenu
Afdeling verwijderd
Een afdeling is verwijderd uit het Afdelingenmenu
Amendement aangemaakt
Een nieuw amendement is toegevoegd aan een studie
Amendement bewerkt
Een amendement van een studie is bewerkt
Amendement verwijderd
Een amendement van een studie is verwijderd
Checklist bewerkt
Het Controlelijstentabblad van een studie is bewerkt
Deelnemende afdeling toegevoegd
Een deelnemende afdeling is toegevoegd aan een studie
Deelnemende afdeling bewerkt
Een deelnemende afdeling van een studie is bewerkt
Deelnemende afdeling verwijderd
Een deelnemende afdeling van een studie is verwijderd
Extern contact aangemaakt
Een extern contactpersoon is toegevoegd aan de studie
Extern contact bewerkt
Een extern contactpersoon van een studie is bewerkt
Extern contact verwijderd
Een extern contactpersoon van een studie is verwijderd
Factuuradres aangemaakt
Een nieuw factuuradres is toegevoegd aan een studie
Factuuradres bewerkt
Een factuuradres van een studie is bewerkt
Factuuradres verwijderd
Een factuuradres van een studie is verwijderd
Gebruiker aangemaakt
Een nieuwe gebruiker is in de Castor SMS omgeving toegevoegd/aangemeld
Gebruiker verwijderd
Een gebruiker is uit de Castor SMS omgeving verwijderd
Gebruikersprofiel bewerkt
Het profiel van een gebruiker is bewerkt
Gebruikersrecht toegevoegd
Een gebruikersrecht is bij een rol toegevoegd
Gebruikersrecht ingetrokken
Een gebruikersrecht is bij een rol ingetrokken/verwijderd
Gebruikersrol bewerkt
Een rol is bij een gebruiker toegevoegd of weggehaald
Goedkeuringsaanvraag toegevoegd  
Een nieuwe goedkeuringsaanvraag is toegevoegd aan een studie
Goedkeuringsaanvraag bewerkt
Een goedkeuringsaanvraag van een studie is aangepast
Goedkeuringsaanvraag verwijderd
Een goedkeuringsaanvraag van een studie is verwijderd
Instituut aangemaakt
Een nieuw instituut is aangemaak in het Institutenmenu
Instituut bewerkt
Een instituut in bewerkt in het Institutenmenu
Instituut verwijderd
Een instituut is verwijderd uit het Institutenmenu
Lokale informatie bewerkt
Informatie in het Lokale informatietabblad van een studie is bewerkt
Monitor toegevoegd
Een nieuwe monitor is toegevoegd aan een studie
Monitor bewerkt
Een monitor van een studie is bewerkt
Monitor verwijderd
Een monitor is verwijderd van een studie
Monitorvisite toegevoegd
Een nieuwe monitorvisite is toegevoegd aan een studie
Monitorvisite bewerkt
Een monitorvisite van een studie is bewerkt
Monitorvisite verwijderd
Een monitorvisite van een studie is verwijderd
Optielijst bewerkt
Een optielijst in het Instellingenmenu (bijv. een rol of deelnemende afdeling) is bewerkt
Optielijst verwijderd
Een optielijst in het Instellingenmenu (bijv. een rol of deelnemende afdeling) is verwijderd
Rol aangemaakt
Een nieuwe rol is aangemaakt in het Instellingenmenu
Rol bewerkt
Een rol is aangepast in het Instellingenmenu
Rol verwijderd
Een rol is verwijderd uit het Instellingenmenu
Studie aangemaakt
Een nieuwe studie is toegevoegd
Studie bewerkt
Een studie is bewerkt
Studie geopend Een studie is geopend
Studie verwijderd
Een studie is verwijderd
Studie gebruiker toegevoegd
Een gebruiker is aan een studie toegevoegd
Studie gebruiker bewerkt
Een gebruiker die aan de studie is toegevoegd is bewerkt
Studie gebruiker verwijderd
Een gebruiker van een studie is verwijderd van de studie
Studiedocument toegevoegd
Een nieuw studiedocument is toegevoegd aan een studie
Studiedocument bewerkt
Een studiedocument van een studie is bewerkt
Studiedocument gearchiveerd
Een studiedocument van een studie is gearchiveerd
Studiedocument uit het archief gehaald
Een gearchiveerd studiedocument is uit het archief gehaald en teruggeplaatst
Studiedocument verwijderd
Een studiedocument van een studie is verwijderd
Verrichting deelnemende afdeling aangemaakt
Een verrichting is toegevoegd aan een deelnemende afdeling van een studie
Verrichting deelnemende afdeling bewerkt
Een verrichting van een deelnemende afdeling van een studie is bewerkt
Verrichting deelnemende afdeling verwijderd
Een verrichting van een deelnemende afdeling van een studie is verwijderd
Voortgangsrapportage aangemaakt
Een nieuwe voortgangsrapportage is toegevoegd aan een studie
Voortgangsrapportage bewerkt
Een voortgangsrapportage van een studie is bewerkt
Voortgangsrapportage verwijderd
Een voortgangsrapportage van een studie is verwijderd

Het is mogelijk om op al deze klommen te filteren. Klik op de "Verwijder filters" knop om de aangemaakte filters te verwijderen.

De audit trail toont standaard de aanpassingen van de laatste 7 dagen. Het is ook mogelijk om een ander tijdvenster te kiezen, zoals laatste 30 dagen, of handmatig een tijdvenster in te stellen:

Bij het selecteren van "Handmatig" kan er een start- en een einddatum gekozen worden van wanneer de audit trail getoond moet worden:

Details
Dubbelklik of gebruik de "Toon details" knop om meer informatie over de gebeurtenis in te zien. Het volgende scherm wordt dan getoond:

1) Basisinformatie: Hier wordt de basisinformatie van de gebeurtenis getoond.

2) Additionele informatie: Hier wordt extra informatie getoond over de studie. De Studie ID is het kenmerk dat Castor aan de studie geeft.

3) Veranderingen: Hier wordt weergegeven welk veld veranderd is en wat de oude waarde en de nieuwe waarde van het veld is.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments